School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

 

    Fijne Paasvakantie gewenst !!!!

 

paasvakantie

Bloemetjesverkoop

 

            Wil je graag het zonnetje in huis halen ?? Mama, oma, moeke, mammie, mémé, bomma, … in de                bloemetjes zetten ??

 

Vriendenkring Klimop verkoopt voor de eerste maal bloemetjes.

Het ideale geschenk voor moedertjesdag.

U heeft de keuze uit

Vlijtig Liesje 4€ , Potroos 5€, Hortensia 6€

impatiens-paarspotroos-withortensia

 

 

 

 

 

 

Uiteraard wordt de inzet van alle leerlingen hiervoor beloond.

 

 

(Graag de bestelling en het geld voor 24 april aan de klasjuf/meester afgeven aub. Nadien kunnen er echt geen bestellingen meer aangenomen worden.)

  • De bloemen worden op vrijdag 10 mei afgehaald tussen 15u en 17u
  • De bloemen worden meegegeven met mijn kind

Vlijtig Liesje (impatiens)

 

………………………. x € 4/stuk

Totaal: ………………….. €

Potroos

 

………………………. x € 5/stuk

Totaal: ………………….. €

Hortensia

 

………………………. x € 6/stuk

Totaal: ………………….. €

 

 

TOTAAL : ……………….€

› 27/08 Kennismakingsavond
› 28/09 Kaas- en wijnavond (enkel nieuwe ouders)
› 18/11 Kip- en Rib festijn
› 18/12 Kerst rapport
› 18/12 KOEKENVERKOOP
› 31/03 Schoolfeest
› 27/04 Vormsel Klimoppers
› 10/05 BLOEMETJESVERKOOP
› 21/06 Receptie schoolverlaters
› 24/06 Eindrapport
 
5-jaar-bestaan

              Op 10 maart 2014 werd de vriendenkring geboren.

 

 

Vandaag 5 jaar later hebben we al veel kunnen realiseren voor de leerlingen en de school.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- aankoop van fietsen en fietshelmen

- plaatsen van 3 moestuinbakken

- een rustige speelruimte

- avonturenparcours 

- de berg

- vrijmaken van een jaarlijks Kerstbudget (50 € per klas)

- beloningen tijdens de sportdag en op het einde van het schooljaar

- organiseren van de receptie voor de ouders van de schoolverlaters

- frituurbezoek voor de schoolverlaters

- deelname aan de jaarlijkse voorleesweek

- label oudervriendelijke school binnengehaald

- ...........

Dit kon ook alleen maar met jullie steun.

Hiervoor een grote dank je wel.

Hopelijk kunnen we er nog eens 5 jaartjes bijdoen.

                                                                                      De Vriendenkring

 

 

 

Vierde vergadering schooljaar 2018-2019                                                                                          11/02/2019

 

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Kimberly, Jacintha, Jolien (klimopteam), Katelijne

Verontschuldigd: Anja

Kassaverslag:

Is medegedeeld aan de aanwezigen

Opmerkingen vorig verslag:

Nihil

Kerstrapport evaluatie:

Alles is prima verlopen. De tombola heeft een aardig centje opgebracht.

De winst is medegedeeld aan de aanwezigen.

Vormsel – Receptie:

  • Receptie

De uitnodigingen aan de ouders zijn reeds meegegeven. Hierin vragen we met hoeveel personen ze naar de viering en receptie komen. Zo weten we hoeveel drank we ongeveer moeten voorzien. De cava en glazen zullen besteld worden bij Jovino. Ook vragen we daar of we partytafels met bijhorende tafellakens mogen gebruiken. Als knabbeltje zullen we zouten koekjes aankopen. Ook zal er fruitsap en water zijn. Het is de bedoeling dat iedereen bij binnenkomst een glas neemt en na een tijdje vullen we 1 keer bij. De zaal is reeds vastgelegd. Deze zou nog wat aangekleed worden met zelfgemaakte dingen. (vlaggetjes, ……)

  • Muziekbegeleiding:

Anneke vraagt nogmaals aan de directie en de vertegenwoordiging van het klimopteam hoe het nu zit met de muziekbegeleiding. Deze vraag is reeds enkele keren gesteld en tot op heden hebben we hier geen duidelijk antwoord op gekregen. Het is niet zo lang meer. Anders moeten er snel nog aan alternatieven gezocht worden.

Organisatie bloemetjesverkoop:

Op vrijdag 10 mei zal er onze eerste bloemetjesverkoop zijn. We hadden eerst gedacht om perkplantjes te verkopen maar dit gaat organisatorisch veel te veel tijd en plaats in beslag nemen. Anneke had het idee om orchideeën te verkopen met het oog op moederdag zou dit wel kunnen draaien.

Heleen en Kimberly  vragen de prijzen op.

Bij meer nieuws hierover zal er gemaild worden om uiteindelijke beslissingen te nemen.

Zeeklassen:

De b-klassen vertrekken dit schooljaar op zeeklassen.

De vorige vergadering werd er gevraagd of de vriendenkring hierin een deel ging sponsoren. Jammer genoeg was de brief reeds meegegeven  en was er hierover niets gecommuniceerd naar de ouders. We hebben echter nog nooit een bijdrage in de zeeklassen gegeven en hebben dan ook unaniem beslist dit nu ook niet te doen.

We willen jaarlijks de kerstgeschenken, receptie vormsel, receptie schoolverlaters, beloningen op het einde van het schooljaar of tijdens het bezoek van de sint, frietjes voor de schoolverlaters, …. kunnen blijven besteden. Als we zouden starten met een bijdrage te geven moeten we trachten dit ieder jaar te doen en dit kunnen we niet garanderen.

Wel zouden we eventueel de kostprijs willen betalen om de kinderen terug thuis te krijgen met tram en treinvervoer in plaats dat de ouders de kinderen zelf moeten gaan halen aan zee. Voor veel ouders is dit moeilijk te organiseren qua werk en afstand. Jolien ging dit aankaarten bij de rest van het team.

Aandachtspunten Schoolraad:

Katelijne deelt mee dat de school in aanmerking komt om type 9 voor kleuters op te starten in het nieuwe schooljaar. Er zullen hiervoor op school enkele aanpassingen moeten gebeuren.

Varia:

  • Anneke: Heeft contact opgenomen met het VCOV om te vragen welke stappen er gezet moeten worden om het oudervriendelijk label te hernieuwen.

Er zal een enquête meegegeven worden met de ouders en hiermee gaan we een kort verslag overmaken aan het VCOV.

Nadien zullen 2 verantwoordelijken de school her bezoeken en een woordje uitleg vragen aan de directie en Anneke. Diezelfde dag weten we al of we terug het oudervriendelijk label behaalt hebben.

Kostprijs voor administratie en verplaatsing zal 100 € bedragen. Wat de prijs van het bord is weten we nog niet. Vorige keer kostte dit € 250

 

Volgende vergadering is op maandag 1 april 2019 om 19u30 in de leraarskamer