School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Jaarlijks passen wij onze organisatie aan aan de noden van de kinderen. Hieronder zie je de klassen voor het schooljaar 2023-2024:

Basisaanbod:

Dit schooljaar hebben we 4 klassen basisaanbod (de klas van juf Greet, juf Indra, meester Thijs en juf Stefanie).
Deze klassen worden samengesteld op basis van een combinatie van leeftijd, leerniveau en sociaal-emotioneel niveau van de kinderen. De leerlingen worden voor taal en wiskunde verdeeld volgens hun niveau. Voor deze vakken gaan zij dus elk naar hun juiste taal- of rekengroep. De andere vakken worden steeds in hun eigen klasgroep gegeven.


Type 9 (Autisme Spectrum Stoornis):

Er zijn dit schooljaar 5 klassen in de structuurwerking (de klas van juf Luna, juf Tamara, juf Laëtitia, juf Laure en juf Jolien).
Sinds 1 september 2019 hebben we ook één kleuterklas voor kinderen met een diagnose autisme (de kleuterklas van juf Lynn).
In onze structuurklassen staan structuur en voorspelbaarheid centraal. Naast het aanbieden van leerstof op het niveau van elk kind, willen we ook de nadruk leggen op het ontwikkelen van sociale vaardigheden in deze groepen.


Gemengde klassen:

De startklassen van juf Silke, juf Stephanie en juf Ann-Sophie zijn gemengde klassen, waar zowel leerlingen met een verslag basisaanbod als leerlingen met een verslag type 9 in zitten. De kinderen in deze klasjes komen uit de 3e kleuterklas of functioneren op een niveau eerste leerjaar. Het aanvankelijke reken-, lees- en schrijfproces komt hier uitgebreid aan bod. Verder wordt in deze klasjes een sterke basis gelegd op vlak van leerstof en het leren zelfstandig werken.

 

Paramedische ondersteuning:

Deze ondersteuning wordt georganiseerd op basis van de noden van de leerlingen. Dit kan zowel op klasniveau, in kleine groepjes als op individueel niveau uitgevoerd worden.