KWALITEITSVOL ONDERWIJS / KIND CENTRAAL

 

KENNEN EN KUNNEN

 

 

 

 

KATHOLIEKE VISIE

 

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen bieden willen we in de eerste plaats het kind centraal zetten.

 

We vertrekken vanuit het kennen en kunnen van elk kind om onderwijs op maat te kunnen aanbieden. Op deze manier willen we de kinderen op hun eigen tempo en in een aangenaam klimaat laten klimmen.

 

We werken vanuit een katholiek ge´nspireerde levensvisie.

 

LEEFWERELD VAN HET KIND

 

 

 

LEEROMGEVING OPTIMALISEREN

 

We vertrekken vanuit de totale persoon en de leefwereld van het kind, wat de motivatie bij kinderen kan verhogen.

 

Elk kind verdient een optimale leeromgeving. In Klimop zorgen we dat de nodige rust, geborgenheid en structuur aanwezig zijn.

 

 

 

 

INSPRAAK EN IDEE╦N VAN OUDERS

 

 

 

INTEGRATIE IN DE MAATSCHAPPIJ

 

 

 

INTERDISCIPLINAIR

 

We vinden de feedback, de Inspraak en IdeeŰn van ouders uiterst belangrijk. Daarom houden we er aan de ouders regelmatig op school uit te nodigen.

 

We streven ernaar om zoveel mogelijk de transfer te maken naar het dagelijkse leven. We bereiden de kinderen voor om hun plaats te vinden in de maatschappij.

 

Interdisciplinair werken is ingebed in onze schoolwerking. Elke discipline heeft zijn expertise die we met elkaar delen. Door deze samenwerking ontwikkelen we een brede kijk.

 

 

 

 

MET ELKAAR

 

 

MET ANDEREN

 

 

 

 

 

MEDIA

 

IK + JIJ = WIJ: samen staan we sterk.

Als 1 team staan we er voor elkaar en voor onze Klimoppers.

 

We staan open voor samenwerking met externe partners. Op die manier proberen we het onderwijstraject van elk kind zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. We zijn ervan overtuigd dat uitwisseling tussen alle partners verrijkend werkt.

 

We leren onze Klimoppers mediawijs worden door in te zetten op het gebruik van Ipads, chromebooks en andere digitale leermiddelen.

 

 

 

ONTWIKKELEN OP VERSCHILLENDE VLAKKEN

 

 

ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING

 

 

 

OPVOEDEN

 

 

 

 

OPVOLGING

 

 

 

 

Klimop heeft als doel de kinderen te helpen bij hun algemene ontwikkeling, zowel op cognitief, sociaal-emotioneel als op motorisch vlak.

 

Via een flexibele schoolorganisatie proberen we alle leerlingen optimale kansen te bieden. De leerlingen worden bijgestaan door de leerkrachten en het paramedisch team.

 

De taak van de leerkracht en therapeut is veel meer dan alleen maar onderwijzen. Ook het opvoeden van onze leerlingen, tot zelfstandige, respectvolle tieners met zin voor verantwoordelijkheid, is een belangrijke taak van de school.

 

Via overleg en evaluaties met externe partners worden de vorderingen van de leerlingen, in al hun facetten, nauwgezet opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

 

 

 

 

POSITIEF ZELFBEELD ONTWIKKELEN

PLEZIER IN HET LEREN

 

 

 

 

PREVENTIEF EN PROBLEEMOPLOSSEND WERKEN

 

 

PRIKKELEN EN STIMULEREN

 

 

 

Een overstap naar het buitengewoon onderwijs is geen evidente stap, met vaak voorafgaande negatieve ervaringen. Daarom werken we aan een positief zelfbeeld bij de kinderen door ze zoveel mogelijk plezier in het leren te laten beleven en succes te laten ervaren in hun eigen kunnen.

 

We proberen zowel preventief als probleemoplossend te werken.

 

 

Door het gebruik van verschillende werkvormen proberen we de leerlingen te prikkelen en activeren zodat de leergierigheid wordt gestimuleerd. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van de zelfredzaamheid.