School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Tweede vergadering schooljaar 2019-2020                                                                                        04/11/2019

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Anja, Juf Nancy, Juf Karen

Kassaverslag:

Is medegedeeld aan de aanwezigen

Opmerkingen vorig verslag:

Nihil

Evaluatie IHP Drankenverkoop:

De opbrengst was zeer miniem.

Organisatie Voorleesweek:

De lijst met voorleesmomenten hangt omhoog in de leraarskamer en alle voorlezers hebben hun uren gekregen per brief. We hopen op een mooie week voor de leerlingen.

Organisatie koekenverkoop:

De brief is goedgekeurd en zal op dinsdag 5 november uitgedeeld worden aan de leerlingen. De verkoopprijzen zijn lichtjes aangepast. Ook krijgt iedere leerling een hulplijst mee naar huis om gemakkelijker koeken te gaan verkopen. We hopen op een even groot succes als vorig jaar zodat we terug mooie investeringen kunnen realiseren.

Ophalen (of leveren) van de koeken zal op vrijdag 13/12 zijn. Klaarzetten van de koeken op zondag 15/12

Kerstrapport:

Net als voorbije jaren zullen we warme chocolademelk, gluwijn, hotdogs en popcorn verkopen.

Nieuw dit jaar !!!!! Kerstrozen aan een mooie prijs.

De popcorn zal gemaakt worden door Heleen. Anja zorgt voor de melk (15 liter). Verdere boodschappen worden door Anneke gedaan.

Klaarzetten van de zaal zouden we graag op zondag doen. Karen zal dit voorleggen aan de turnmeesters.

We schakelen graag de hulp in van ouders die zich hebben opgegeven om te helpen bij een evenement.

De Kerstman is reeds gecontacteerd en zal een hele namiddag en avond aanwezig zijn.

Kerstgeschenkjes om aan alle leerlingen uit te delen zullen klaarstaan. (nog een 50 tal bijhalen)

Kerstbudget:

Net als voorbije jaren krijgt iedere klas een Kerstbudget twv € 50. Hiervoor worden geschenken aangekocht om te gebruiken in de klas. De Kerstman komt deze dan persoonlijk in iedere klas brengen. Dit budget zal afgegeven worden op dinsdag 5/11.

Aandachtspunten voor de schoolraad:

Nihil

Varia:

  • Anneke: vraagt of er net als vorig jaar pannenkoeken moeten besteld worden om op te eten tijdens het bezoek van de Sint

Volgende vriendenkringvergadering op maandag 13/1 om 19u30 in de leraarskamer