School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Eerste  vergadering schooljaar 2019-2020                                                                                         16/09/2019

 

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Anja, Juf Nancy, Juf Karen

Kassaverslag:

Is medegedeeld aan de aanwezigen

Opmerkingen vorig verslag:

Nihil

Oudervriendelijk label

Het lidgeld van 90 € is betaald aan het VCOV en het label om aan de voordeur te hangen is in de vakantie besteld (kostprijs hiervan bedraagt +/- 350 €)

We vragen aan het team om de enquête te blijven bespreken in het team. Zelf merken we al veranderingen op (verhuis directie – secretariaat / Opgeruimde gang  bij het binnenkomen)

Evaluatie receptie schoolverlaters:

De kostprijs hiervan is medegedeeld aan de aanwezigen

Evaluatie Junirapport :

De opbrengst hiervan is medegedeeld aan de aanwezigen

We zaten wel met een overschot aan braadworsten. Volgend jaar iets minder aankopen (op=op)

Toekomst vriendenkring ( aanwerving leden):

De brief om ons als vriendenkring kort voor te stellen is reeds afgegeven aan de ouders

Hierop kunnen de mensen invullen of ze als lid willen toetreden, willen helpen op evenementen, of liever geen deel uitmaken van de vriendenkring. Tot op heden zijn er enkele mensen die ons wel willen helpen bij de rapportavonden, recepties, …..

Van zodra we hulp nodig hebben vragen we zeker deze mensen. Alvast aan diegenen die een handje willen toesteken een grote dank je wel.

Wij zijn momenteel een vriendenkring met 4 leden. Jammer genoeg enkel mensen waarvan hun kind niet meer in klimop zit. We hopen dat er in de toekomst toch nog ouders willen toetreden.

 

Vastleggen data 2019-2020:

Startvergadering 16/9 - Tweede vergadering 4/11 - Derde vergadering 13/1 - Vierde vergadering 2/3

Vijfde vergadering 20/4 - Slotvergadering 15/6

Aandachtspunten voor de schoolraad:

Voorlopig nog geen punten

Organisatie Praatcafé:

De brief om in te schrijven voor het praatcafé is reeds afgegeven op school. De opkomst hiervan is echter zeer miniem. Vandaar dat we unaniem beslist hebben om dit dan ook af te lassen. De mensen die ingeschreven waren worden hiervan op de hoogte gesteld.

Wel gaan we op de avond van het individueel handelingsplan aanwezig zijn om drank te verkopen en een power point laten afspelen om onze vriendenkring alsnog voor te stellen.  Deze avond gaat door op maandag 21/10.

De dranken zullen reeds koud staan. Anja, Heleen en Kurt zijn aanwezig vanaf 15u45. Anneke komt na haar busdienst .

Varia:

  • Nancy: vraagt vanuit het team of het mogelijk is het tuinhuis te voorzien van extra speelmateriaal

We vragen hiervoor een wenslijst en maken daar dan een budget voor vrij in het voorjaar.

 

  • Karen: vraagt vanuit het team of het mogelijk is om te investeren in Bib-boxen.

Aangezien de school zich wil inzetten om het niveaulezen te bevorderen kunnen we dit alleen maar toejuichen.

De vriendenkring zal overgaan tot de aankoop van de groene en rode bib-box (twv 600€)

 

  • Anneke: vraagt om dit jaar een budget vrij te maken voor de Kine/Ergo. Zo kunnen ze educatief materiaal aankopen om de bevordering van de fijne motoriek te stimuleren. In het verleden werd er reeds een budget vrijgemaakt voor de logo.

Een budget van 150€ wordt hiervoor vrijgemaakt (dit is hetzelfde bedrag als voor de logo)

 

  • Anneke: stelt voor om terug deel te nemen aan de grote voorleesweek 18/11 tot en met 22/11

Net als voorbije jaren zal een er brief meegegeven worden waarin de ouders/grootouders kunnen invullen wat hun beste voorleesmoment is. De openstaande uren worden ingevuld door Heleen en Anneke

  • Alle leden van de vriendenkring: laten weten dat er heel binnenkort een leuke verrassing te wachten staat voor het ganse klimopteam. 

Aangezien het voorlopig nog een verrassing moet blijven kunnen we hierover nog niet veel kwijt. Nog even geduld.

 

 

Volgende vergadering is op maandag 4 november om 19u30 in de leraarskamer.