School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Zesde  vergadering schooljaar 2018-2019                                                                                          03/06/2019

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Anja, Arne (klimopteam), Katelijne

Verontschuldigd: Jacintha

Kassaverslag:

Is medegedeeld aan de aanwezigen

Opmerkingen vorig verslag:

Nihil

Evaluatie Vormsel:

De vormelingen en hun familie hadden een mooie dag met een mooie viering. Iedereen was vol lof en alles was prima verlopen.

Wel zijn er naar volgend jaar toe enkele werkpunten: start en einde zal anders aangepakt worden.

Ook de receptie achteraf is goed verlopen. Met dank aan de helpers.

Vormelingen 25/04/2020 om 16u 30 te Nieuwkapelle:

Net als vorig jaar zullen de leerlingen van Klimop samen met leerlingen van Nieuwkapelle hun vormsel doen.

Katelijne zal in september de lijst bezorgen met namen van mogelijke vormelingen. Inschrijving in de kerk zal eind september plaatsvinden.

Evaluatie Bloemetjesverkoop:

De opbrengst hiervan is medegedeeld aan de aanwezigen. We mogen hier zeer tevreden mee zijn. Het brengt ongeveer hetzelfde op als een spaghettiavond en vergt minder werk dan een eetfestijn. Een leuke formule om de moedertjes in de bloemetjes te zetten.

Oudervriendelijk label

Op vrijdag 24/5 kreeg de school een bezoekje van 2 afgevaardigden van het VCOV

Ons dossier werd grondig besproken en de werkpunten van vorige keer werden uitvoerig besproken.

We kregen een mooie feedback en mogen trots zijn op ons werk.

Ook willen we graag alle ouders bedanken die de enquête ingevuld hebben. Dankzij jullie hulp kunnen we van de school een nog betere omgeving voor de kinderen maken.

Receptie schoolverlaters:

Op vrijdag 21 juni is er vanaf 19u de receptie voor de ouders van de schoolverlaters.

We starten met het klaarzetten van de zaal om 14u. Aansluitend maken we de belegde broodjes.

Wie komt er helpen ? Heleen, Anneke en Kurt zijn zelf ouder van een schoolverlater en zullen tijdens de receptie niet kunnen helpen.

Anja, Anneke zullen  aanwezig zijn vanaf de middag. Meester Arne wil ook gerust inspringen.

De mama van Michiel (A3) is ook gevraagd om een handje te komen toesteken (helpend lid) en ze zal met veel plezier aanwezig zijn rond 19u om te helpen tijdens de receptie.

De vriendenkring heeft beslist om het volledige frituurbezoek van de schoolverlaters te bekostigen.

De bowling zal door de school via het maximumfactuur verrekend worden.

Junirapport 24/06/19:

Tijdens het junirapport zal de vriendenkring terug braadworsten en dranken verkopen.

Graag hulp om alles klaar te zetten, te verkopen en op te ruimen. We zetten alles klaar vanaf 14u tot …..

Einde is voorzien rond 21u

Toekomst vriendenkring ( aanwerving leden):

De tweede week van september zullen alle ouders een brief meekrijgen met een bevraging of ze de vriendenkring willen toetreden of ergens een handje willen toesteken.

We hebben beslist om de kaas-en wijnavond niet meer te laten doorgaan (te weinig opkomst) maar in de plaats daarvan een heus praatcafé te installeren in klimop en dit voor alle ouders.

Zet alvast vrijdag 27/9 vast in jullie agenda en dit van 19u tot 21u.

Anneke zal een inschrijvingsbrief opstellen zodat we ongeveer weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn.

Vastleggen data 2019-2020:

Er zullen net als dit jaar 5 tot 6 vergadering op een schooljaar plaatsvinden. De data zullen net voor de personeelsvergaderingen liggen zodat onze vragen direct kunnen voorgelegd worden aan het team. We vragen hier graag 1 vaste afvaardiging van het team .

De vriendenkring krijgt vanaf nu ook van hun vergadering ivm vriendenkringitems feedback. Deze is te lezen aansluitend bij het verslag.

Kerstrapport  + Koekenverkoop 17/12  - Junirapport 25/06 - Bloemetjesverkoop 8/5

Aandachtspunten voor de schoolraad:

  • Oudervriendelijk label.

Varia:

Arne:

  • vraagt of de vriendenkring tijdens de sportdag een lekkernij zou kunnen voorzien. Net als andere jaren zullen wij hier met veel plezier voor zorgen.

 Anneke

  • vraagt de resultaten op van de bevraging ivm de zeeklassen. Katelijne deelde mee dat er geen bevraging is geweest bij de ouders maar dat het afscheid volgend jaar iets anders zal verlopen zodat de ouders een leuk weerzien hebben van hun kinderen.
  • verlofregeling om de kippen tijdens de vakantie te verzorgen.

 

Volgende vergadering is op maandag 16 september om 19u30 in de leraarskamer.

 

Vriendenkring / Klimopteam

  • punten uit de personeelsvergadering van 4/6:

·         Vormsel volgend schooljaar: 25/4/2020 in Nieuwkapelle om 16.30. Voorbereiding vormelingen zal niet meer op school gebeuren en de verwelkoming en afsluiting van de vormselviering zal anders worden aangepakt. Werd als goed bevonden

·         Directie maakt weer naar jaarlijkse gewoonte een lijst met kandidaat vormelingen. Stefanie maakt nu al briefje op voor de lln die dit jaar al in Klimop zijn en mogelijk kandidaat vormeling, waarbij ze meteen de datum voor volgend jaar ook doorgeeft.

·         Receptie SV + Dag van de SV: 21 juni. Op de brief voor de SV graag vermelden dat de frietjes ’s middags door de vriendenkring worden gesponsord. De bowling komt op rekening van de school. Geen extra kost voor ouders. Stefanie maakt brief en komt in orde.

·         Data OC + rapporten volgend schooljaar: Dinsdag 17/12 en donderdag 25 juni: OK

·         Kaas-en wijnavond wordt vervangen door een praatcafé op 27 september 2019 voor alle ouders: ontmoetingsavond. Goed idee

·         Op de sportdag wordt door de vriendenkring een ijsje voorzien voor de kinderen. 

·         Kippenzorg tijdens het verlof: WE van 6 en 7 juli: Nathalie en WE van 31 aug en 1 sept: Nathalie of Nancy wil ze ook de hele vakantie mee nemen en bij haar kippen laten lopen….

·         Vraag van vriendenkring of we volgend schooljaar toch weer een vast persoon kunnen afvaardigen voor het meevolgen vergaderingen vriendenkring? Er zijn er slechts 5/jaar. Principe wordt goed gekeurd. De namen zullen er pas aan toe gevoegd worden op de PV van aufgustus.

 

  • bevraging ouders: Waarin kunnen we tegemoet komen aan de vragen van ouders? Waar moeten we ons eigen standpunt/werkwijze bewaken?

·         Gimme werd al in het team bevraagd als platform om met ouders via mail snel info te delen. Katelijne en Maja zoeken dat uit en bevragen bij Josiah.

·         Wegens tijdsgebrek bespreken we de andere punten op de PV van augustus, want een aantal andere zaken die ouders aangeven vinden we ook belangrijk.