School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Met veel trots mogen we jullie melden dat Klimop een verlenging van het oudervriendelijk label heeft gehaald.

Na het invullen van de enquêtes door de ouders en het indienen van een uitgebreid dossier kreeg de school een bezoekje van twee afgevaardigden van het VCOV. Nadien maakten zij hun rapport op en hieronder kan je hun conclusie lezen.

Wij zijn apetrots met dit behaalde resultaat en dit dankzij de hulp van de ouders.

Binnenkort hangt het tweede bordje te stralen aan de voorgevel van de school.

 

Conclusie:

KlimOp is voor de VCOV de eerste school van het Buitengewoon Onderwijs die eerder het Label Oudervriendelijke School behaalde. Bij de aanvraag voor de verlenging van het Label werd de VCOV aangenaam verrast door de opvolging van de werkpunten uit het vorige verslag.

De VCOV realiseert zich dat dit binnen de (beperkte) mogelijkheden van deze (kleine) school moet gebeuren. Maar, wat in elk geval opvalt, is dat het welzijn van de leerlingen in alle stappen vooropstaat. Dit gaat duidelijk gepaard met zeer veel energie en tijd vanwege het voltallige schoolteam.

Zeer opvallend is de continue aandacht voor het zorgbeleid waarin de ouders echt als partners worden benaderd. Het geplande ‘groeirapport’ is eveneens een illustratie van het feit dat deze school begaan is met de evolutie van de leerlingen met in het achterhoofd de duidelijke betrokkenheid van en de communicatie met hun ouders.

Dé grote zorg van de voorzitter en de directie is het gebrek aan nieuwkomers in de ouderraad. De souplesse waarmee de voorzitster Anneke de overgang wil maken, ook al verlaat haar dochter deze school definitief, siert. Maar, opvolging blijft een in te vullen zorg, zowel wat betreft het voorzitterschap als wat betreft de leden van de ouderraad.

In het verlengde van deze zorg, is de verdere opvolging van de verantwoordelijkheden van ouders in de schoolraad een aandachtspunt. Niet alleen de vertegenwoordiging van ouders is daarin belangrijk, maar ook de voorbereiding van de adviezen die ouders in de SR geven, is belangrijk: info, voorbereiding, coaching.

Globaal: in deze school zit betrokkenheid van ouders in het DNA. De voorzitster speelt daarin geen onbelangrijke rol in die zin dat zij op continue wijze de stem van de ouders vertolkt. Dit grote voordeel is meteen een nadeel. Als de voorzitster haar engagement stopt, legt dit een hypotheek op de toekomst van de ouderwerking. Het is daarom belangrijk dat de directie en het gehele schoolteam ouders warm maken voor een mogelijk engagement in de verdere toekomstige ouderwerking. Een oudervriendelijke aanpak mag niet afhangen van het engagement van één of enkele personen, maar moet een door de voltallige ploeg gedragen geheel zijn!

De verworvenheden voor het Label OVS zijn intussen een feit. De verbetering van de werkpunten eveneens. Er blijven de vermelde aandachtspunten, maar als die met dezelfde aandacht als tot nog toe worden bijgestuurd, kan deze school blijven getuigen van een echte oudervriendelijke aanpak.