School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 
5-jaar-bestaan

              Op 10 maart 2014 werd de vriendenkring geboren.

 

 

Vandaag 5 jaar later hebben we al veel kunnen realiseren voor de leerlingen en de school.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- aankoop van fietsen en fietshelmen

- plaatsen van 3 moestuinbakken

- een rustige speelruimte

- avonturenparcours 

- de berg

- vrijmaken van een jaarlijks Kerstbudget (50 € per klas)

- beloningen tijdens de sportdag en op het einde van het schooljaar

- organiseren van de receptie voor de ouders van de schoolverlaters

- frituurbezoek voor de schoolverlaters

- deelname aan de jaarlijkse voorleesweek

- label oudervriendelijke school binnengehaald

- ...........

Dit kon ook alleen maar met jullie steun.

Hiervoor een grote dank je wel.

Hopelijk kunnen we er nog eens 5 jaartjes bijdoen.

                                                                                      De Vriendenkring