School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Zevende vergadering schooljaar 2017-2018                                                                                     19/04/2018

 

Aanwezigen:  Björn, Kurt, Anneke, Els, Heleen, Juf Nathalie, Juf stefanie

Verontschuldigd: Kimberly, Katelijne, Anja

Afwezig: Dieter

 

Bij de start van de vergadering verwelkomen we deze keer Rik die ieder jaar de naschoolse catecheselessen geeft aan leerlingen van klimop. We komen terug op een voorstel van de vriendenkring aan het klimopteam ivm Vormsel voor de leerlingen van Klimop

Rik heeft dit besproken met Eerwaarde Heer Deken W. Jonckheere en in de parochieraad.

We zijn tot de conclusie gekomen dat we net als de eerste communie het vormsel in een intiemere sfeer willen laten doorgaan. Dit kan door het vormsel te organiseren samen met de parochie in Nieuwkapelle. Daar zijn telkens maar enkele vormelingen en het zou een ideale locatie zijn om het vormsel te laten doorgaan. Ook verdwijnt het vormsel voor die parochie dan niet. (2019 1 vormeling)

De catecheselessen zullen net als voordien na schooltijd gegeven worden in huiselijke kring door Rik. Catecheselessen mogen nooit tijdens de schooluren gegeven worden.

Wel vraagt Rik aan het klimopteam om de liedjes van de viering te oefenen op school.

Het klimopteam zal een brief opstellen om te laten weten aan de ouders dat het vormsel in Nieuwkapelle doorgaat op zaterdag 27/4. Het juiste uur zal Rik ons nog laten weten.

We hopen dat alle ouders dit een ideale oplossing vinden om hun kinderen op een minder drukke manier te laten deelnemen aan het Vormsel.

Opmerkingen vorig verslag: nihil

Kassaverslag: is medegedeeld aan de aanwezigen

 

Huidige toestand verandering Record – Ing :

We merken op dat de overgang niet verloopt zoals het hoort. Op 15/6 Weten we met welke bank de voormalige Record bank in zee gaat en we maken dan een afspraak om alles terug te verleggen.

Evaluatie Pkk:

We merken een terugslag in de verkoop van de pannenkoeken

Ook is er een enveloppe verdwenen van een verkoop van 28 pakjes. Dit is intern besproken.

Aankoop Creatoolset:

Aangezien de opbrengst van de pannenkoeken niet voldoende is om te gebruiken voor de aankoop van het creatoolset zullen de leerkrachten die aanwezig waren op de vergadering het voorstel doen aan het klimopteam om een deel van de kip-en rib rekening te gebruiken. Van zodra er hier een akkoord voor is kopen we deze set aan.

Evaluatie Smultocht:

Alle aanwezigen vonden het een superleuke dag met allerlei lekkers. De opbrengst hiervan is medegedeeld aan de aanwezigen.

Evaluatie Receptie Schoolverlaters:

Net als voorbije jaren waren de ouders super enthousiast over de receptie. Ze vonden de broodjes superlekker en mooi versierd. Een dikke pluim aan ons allemaal. De kostprijs van die avond is medegedeeld aan de aanwezigen.

Het klimopteam bedankt ons voor de sponsoring van de frietjes tijdens de dag van de schoolverlaters.

Organisatie Junirapport:

Op maandag 25/06 zal er het jaarlijkse junirapport zijn. Dit vanaf 16u tot 20u

Net als vorig jaar zullen we braadworsten en drank verkopen. Deze keer trekken we de prijs lichtjes omhoog naar 2.5 voor de braadworsten en 1.5 voor de dranken.

Hiervoor hebben we uiteraard helpers nodig.

Kurt zal net als vorig jaar de braadworsten bakken. Vorig jaar hadden we 200 stuks waarvan er nog wel wat overschot was. We gaan dit jaar voor 160 stuks.

Graag nog helpers voor het klaarzetten en het bedienen van de bar. Els komt alvast. Ook graag opruimen met alle aanwezigen van de vriendenkring.

Aandachtspunten vanuit de vriendenkring voor de schoolraad:

Het item van het Vormsel zal naar voor gebracht worden tijdens de schoolraad.

 

Varia en rondvraag:

  • Juf Nathalie: heeft een voorbeeld getoond over hoe we eventueel sponsors hun logo kunnen laten tonen in een boekje ipv placemats. We bespreken dit verder bij de start van het nieuwe schooljaar
  • Anja: vraagt of er al zaken aangekocht zijn om de speelplaats te verfraaien.

Op woensdag 30/5 was er een klusjesnamiddag op school. Er zijn schilderwerken uitgevoerd, opruiming van de tuin, haag scheren, giftige planten verwijdert, nieuwe picknicktafels. Ook wordt er nog rollend materieel aangekocht.

  • Anneke: doet de rondvraag wie er in september terug van start gaat in de Vriendenkring. Els, Heleen, Kurt en Anneke geven hiervoor al hun aanwezigheid. Bjorn gaat ons op de hoogte houden hierover.

Volgende vriendenkring vergadering zal plaatsvinden eind augustus. Verdere info hierover zal nog medegedeeld worden via mail.

 

Een grote dank je wel aan alle inzet van het afgelopen schooljaar. We mogen trots zijn op al het werk dat weer verzet is en welke aankopen we weer hebben kunnen doen voor de leerlingen.