School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Zesde  vergadering schooljaar 2018-2019                                                                                          03/06/2019

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Anja, Arne (klimopteam), Katelijne

Verontschuldigd: Jacintha

Kassaverslag:

Is medegedeeld aan de aanwezigen

Opmerkingen vorig verslag:

Nihil

Evaluatie Vormsel:

De vormelingen en hun familie hadden een mooie dag met een mooie viering. Iedereen was vol lof en alles was prima verlopen.

Wel zijn er naar volgend jaar toe enkele werkpunten: start en einde zal anders aangepakt worden.

Ook de receptie achteraf is goed verlopen. Met dank aan de helpers.

Vormelingen 25/04/2020 om 16u 30 te Nieuwkapelle:

Net als vorig jaar zullen de leerlingen van Klimop samen met leerlingen van Nieuwkapelle hun vormsel doen.

Katelijne zal in september de lijst bezorgen met namen van mogelijke vormelingen. Inschrijving in de kerk zal eind september plaatsvinden.

Evaluatie Bloemetjesverkoop:

De opbrengst hiervan is medegedeeld aan de aanwezigen. We mogen hier zeer tevreden mee zijn. Het brengt ongeveer hetzelfde op als een spaghettiavond en vergt minder werk dan een eetfestijn. Een leuke formule om de moedertjes in de bloemetjes te zetten.

Oudervriendelijk label

Op vrijdag 24/5 kreeg de school een bezoekje van 2 afgevaardigden van het VCOV

Ons dossier werd grondig besproken en de werkpunten van vorige keer werden uitvoerig besproken.

We kregen een mooie feedback en mogen trots zijn op ons werk.

Ook willen we graag alle ouders bedanken die de enquête ingevuld hebben. Dankzij jullie hulp kunnen we van de school een nog betere omgeving voor de kinderen maken.

Receptie schoolverlaters:

Op vrijdag 21 juni is er vanaf 19u de receptie voor de ouders van de schoolverlaters.

We starten met het klaarzetten van de zaal om 14u. Aansluitend maken we de belegde broodjes.

Wie komt er helpen ? Heleen, Anneke en Kurt zijn zelf ouder van een schoolverlater en zullen tijdens de receptie niet kunnen helpen.

Anja, Anneke zullen  aanwezig zijn vanaf de middag. Meester Arne wil ook gerust inspringen.

De mama van Michiel (A3) is ook gevraagd om een handje te komen toesteken (helpend lid) en ze zal met veel plezier aanwezig zijn rond 19u om te helpen tijdens de receptie.

De vriendenkring heeft beslist om het volledige frituurbezoek van de schoolverlaters te bekostigen.

De bowling zal door de school via het maximumfactuur verrekend worden.

Junirapport 24/06/19:

Tijdens het junirapport zal de vriendenkring terug braadworsten en dranken verkopen.

Graag hulp om alles klaar te zetten, te verkopen en op te ruimen. We zetten alles klaar vanaf 14u tot …..

Einde is voorzien rond 21u

Toekomst vriendenkring ( aanwerving leden):

De tweede week van september zullen alle ouders een brief meekrijgen met een bevraging of ze de vriendenkring willen toetreden of ergens een handje willen toesteken.

We hebben beslist om de kaas-en wijnavond niet meer te laten doorgaan (te weinig opkomst) maar in de plaats daarvan een heus praatcafé te installeren in klimop en dit voor alle ouders.

Zet alvast vrijdag 27/9 vast in jullie agenda en dit van 19u tot 21u.

Anneke zal een inschrijvingsbrief opstellen zodat we ongeveer weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn.

Vastleggen data 2019-2020:

Er zullen net als dit jaar 5 tot 6 vergadering op een schooljaar plaatsvinden. De data zullen net voor de personeelsvergaderingen liggen zodat onze vragen direct kunnen voorgelegd worden aan het team. We vragen hier graag 1 vaste afvaardiging van het team .

De vriendenkring krijgt vanaf nu ook van hun vergadering ivm vriendenkringitems feedback. Deze is te lezen aansluitend bij het verslag.

Kerstrapport  + Koekenverkoop 17/12  - Junirapport 25/06 - Bloemetjesverkoop 8/5

Aandachtspunten voor de schoolraad:

  • Oudervriendelijk label.

Varia:

Arne:

  • vraagt of de vriendenkring tijdens de sportdag een lekkernij zou kunnen voorzien. Net als andere jaren zullen wij hier met veel plezier voor zorgen.

 Anneke

  • vraagt de resultaten op van de bevraging ivm de zeeklassen. Katelijne deelde mee dat er geen bevraging is geweest bij de ouders maar dat het afscheid volgend jaar iets anders zal verlopen zodat de ouders een leuk weerzien hebben van hun kinderen.
  • verlofregeling om de kippen tijdens de vakantie te verzorgen.

 

Volgende vergadering is op maandag 16 september om 19u30 in de leraarskamer.

 

Vriendenkring / Klimopteam

  • punten uit de personeelsvergadering van 4/6:

·         Vormsel volgend schooljaar: 25/4/2020 in Nieuwkapelle om 16.30. Voorbereiding vormelingen zal niet meer op school gebeuren en de verwelkoming en afsluiting van de vormselviering zal anders worden aangepakt. Werd als goed bevonden

·         Directie maakt weer naar jaarlijkse gewoonte een lijst met kandidaat vormelingen. Stefanie maakt nu al briefje op voor de lln die dit jaar al in Klimop zijn en mogelijk kandidaat vormeling, waarbij ze meteen de datum voor volgend jaar ook doorgeeft.

·         Receptie SV + Dag van de SV: 21 juni. Op de brief voor de SV graag vermelden dat de frietjes ’s middags door de vriendenkring worden gesponsord. De bowling komt op rekening van de school. Geen extra kost voor ouders. Stefanie maakt brief en komt in orde.

·         Data OC + rapporten volgend schooljaar: Dinsdag 17/12 en donderdag 25 juni: OK

·         Kaas-en wijnavond wordt vervangen door een praatcafé op 27 september 2019 voor alle ouders: ontmoetingsavond. Goed idee

·         Op de sportdag wordt door de vriendenkring een ijsje voorzien voor de kinderen. 

·         Kippenzorg tijdens het verlof: WE van 6 en 7 juli: Nathalie en WE van 31 aug en 1 sept: Nathalie of Nancy wil ze ook de hele vakantie mee nemen en bij haar kippen laten lopen….

·         Vraag van vriendenkring of we volgend schooljaar toch weer een vast persoon kunnen afvaardigen voor het meevolgen vergaderingen vriendenkring? Er zijn er slechts 5/jaar. Principe wordt goed gekeurd. De namen zullen er pas aan toe gevoegd worden op de PV van aufgustus.

 

  • bevraging ouders: Waarin kunnen we tegemoet komen aan de vragen van ouders? Waar moeten we ons eigen standpunt/werkwijze bewaken?

·         Gimme werd al in het team bevraagd als platform om met ouders via mail snel info te delen. Katelijne en Maja zoeken dat uit en bevragen bij Josiah.

·         Wegens tijdsgebrek bespreken we de andere punten op de PV van augustus, want een aantal andere zaken die ouders aangeven vinden we ook belangrijk.

 

Met veel trots mogen we jullie melden dat Klimop een verlenging van het oudervriendelijk label heeft gehaald.

Na het invullen van de enquêtes door de ouders en het indienen van een uitgebreid dossier kreeg de school een bezoekje van twee afgevaardigden van het VCOV. Nadien maakten zij hun rapport op en hieronder kan je hun conclusie lezen.

Wij zijn apetrots met dit behaalde resultaat en dit dankzij de hulp van de ouders.

Binnenkort hangt het tweede bordje te stralen aan de voorgevel van de school.

 

Conclusie:

KlimOp is voor de VCOV de eerste school van het Buitengewoon Onderwijs die eerder het Label Oudervriendelijke School behaalde. Bij de aanvraag voor de verlenging van het Label werd de VCOV aangenaam verrast door de opvolging van de werkpunten uit het vorige verslag.

De VCOV realiseert zich dat dit binnen de (beperkte) mogelijkheden van deze (kleine) school moet gebeuren. Maar, wat in elk geval opvalt, is dat het welzijn van de leerlingen in alle stappen vooropstaat. Dit gaat duidelijk gepaard met zeer veel energie en tijd vanwege het voltallige schoolteam.

Zeer opvallend is de continue aandacht voor het zorgbeleid waarin de ouders echt als partners worden benaderd. Het geplande ‘groeirapport’ is eveneens een illustratie van het feit dat deze school begaan is met de evolutie van de leerlingen met in het achterhoofd de duidelijke betrokkenheid van en de communicatie met hun ouders.

Dé grote zorg van de voorzitter en de directie is het gebrek aan nieuwkomers in de ouderraad. De souplesse waarmee de voorzitster Anneke de overgang wil maken, ook al verlaat haar dochter deze school definitief, siert. Maar, opvolging blijft een in te vullen zorg, zowel wat betreft het voorzitterschap als wat betreft de leden van de ouderraad.

In het verlengde van deze zorg, is de verdere opvolging van de verantwoordelijkheden van ouders in de schoolraad een aandachtspunt. Niet alleen de vertegenwoordiging van ouders is daarin belangrijk, maar ook de voorbereiding van de adviezen die ouders in de SR geven, is belangrijk: info, voorbereiding, coaching.

Globaal: in deze school zit betrokkenheid van ouders in het DNA. De voorzitster speelt daarin geen onbelangrijke rol in die zin dat zij op continue wijze de stem van de ouders vertolkt. Dit grote voordeel is meteen een nadeel. Als de voorzitster haar engagement stopt, legt dit een hypotheek op de toekomst van de ouderwerking. Het is daarom belangrijk dat de directie en het gehele schoolteam ouders warm maken voor een mogelijk engagement in de verdere toekomstige ouderwerking. Een oudervriendelijke aanpak mag niet afhangen van het engagement van één of enkele personen, maar moet een door de voltallige ploeg gedragen geheel zijn!

De verworvenheden voor het Label OVS zijn intussen een feit. De verbetering van de werkpunten eveneens. Er blijven de vermelde aandachtspunten, maar als die met dezelfde aandacht als tot nog toe worden bijgestuurd, kan deze school blijven getuigen van een echte oudervriendelijke aanpak.

 

Op zaterdag 27 april vond in Nieuwkapelle het vormsel plaats voor 13 leerlingen van Klimop en 1 van Nieuwkapelle. De vormheer was Eerwaarde Heer Deken W. Jonckheere.

Het was een mooie dag voor hen. Geniet mee van de foto's.

Voor de ouders, grootouders, ........ die graag foto's willen, zetten we deze met veel plezier op een stick. We hebben nog meerder foto's maar het is onmogelijk deze allemaal op de website te plaatsen.

 

IMG8784
IMG8793
IMG8815
IMG8819
IMG8833
IMG8834
IMG8844
IMG8845
IMG8846
IMG8849
IMG8848
IMG9053
IMG8850-2
IMG8851
IMG8852
IMG8854
IMG8863
IMG8864
IMG8870
IMG8868
IMG8871
IMG8873
IMG8874
IMG8876
IMG8875
IMG8877
IMG8878
IMG8881
IMG8882
IMG8884
IMG8885
IMG8886
IMG8887
IMG8888
IMG8914
IMG8920
IMG8922
IMG8923
IMG8925
IMG8928
IMG8933
IMG8929
IMG8934
IMG8937
IMG8939
IMG8940
IMG8943
IMG8944
IMG8946
IMG8948
IMG8949
IMG8950
IMG8951
IMG8952
IMG8955
IMG8968
IMG8969
IMG8970
IMG8971
IMG8972
IMG8973
IMG8974
IMG8975
IMG8976
IMG8977
IMG8978
IMG8979
IMG8980
IMG8981
IMG8982
IMG9005
IMG9006
IMG9018
IMG9022

Sub galleries

Schooljaar 2018 - 2019Back to Schooljaar 2018 - 2019