School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Wij willen graag alle leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten, ....... bedanken om van onze eerste koekenverkoop een gigantisch succes te maken.

De afhaling van de koekjes zal op dinsdag 18/12 plaatsvinden van 16u tot 19u30 tijdens het Kerstrapport.

Dat wordt lekker smullen .........

bedankt-koekjes

                               22/10/2018

 

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Anja, Kimberly, Jacintha, Tamara (klimopteam)

Verontschuldigd: Els

 

Kassaverslag + annulatie rekening kip-en rib

Kassaverslag is medegedeeld aan de aanwezigen

De rekening van kip-en rib is geannuleerd, het geld dat erop stond is overgeschreven naar de rekening van de school. De Directie heeft hiervan een bewijs opgemaakt en afgegeven aan de boekhouding.

Opmerkingen vorig verslag:

nihil

Vergaderdata:

Na de vorige vergadering waren er vaste vergaderdata afgesproken. Hier wordt er een kleine wijziging toegepast.

Volgende vergaderingen zijn gepland op 3/12 - 11/2 - 1/4  - 3/6

Evaluatie kaas-en wijn:

Er was weinig opkomst van nieuwe ouders. Het doel gaat hier wat verloren. We hadden een klein verlies van 26.41 €

Pannenkoekennamiddag:

De kinderen en leerkrachten zullen kunnen smullen van lekkere pannenkoeken bij het bezoek van de Sint op 6/12. Dit wordt verder uitgewerkt door het team Sint.

Boerderij/zeeklassen:

Tijdens de vorige vergadering werd er ons opgemerkt dat het steeds de A –klassen waren die op 3-daagse uitstap mochten. De B stroom viel altijd uit de boot. Tijdens de personeelsvergadering werd er dan beslist dat dit schooljaar de B klassen zullen gaan en volgend schooljaar de A klassen en  E- klas. Zo heeft ieder kind toch op meerdaagse uitstap kunnen gaan in hun klimop periode.

Voorleesweek:

Het schema hangt uit in de leraarskamer. Anneke verzamelt alle oranje invulstrookjes van de ouders en zal zo goed mogelijk het schema invullen met de wensen van de voorlezers. Tot op heden zijn er 15 voorleesouders (grootouders, grote zussen)

Iedere voorlezer krijgt na afloop een kleine attentie. De klas van juf Tamara gaat hiervoor zorgen.

Palmpasenviering:

Anneke en Rik vragen hiervoor de medewerking van het klimopteam. We beelden het passieverhaal uit met de vormelingen en hadden graag hulp hiervoor gekregen van het team. Ook muziekbegeleiding tijdens de misviering zou zeer op prijs gesteld worden. Juf Tamara gaat dit overleggen met de muzikanten. De viering is op zaterdag 13/4 om 18u15  en valt midden in de paasvakantie.

Vormselviering:

Het vormsel van de leerlingen van Klimop zal op zaterdag  27/4 doorgaan om 16u30 te Nieuwkappelle. Ook hiervoor vragen we muziekbegeleiding.

Koekjesverkoop + Kerstrapport:

Dit schooljaar starten we met een grote koekjesverkoop ipv onze jaarlijkse pannenkoekenslag.  Na 5 jaar werd het tijd voor verandering. We hebben de keuze gemaakt om de koekjes van Poppies te gaan verkopen aan de prijs van 6€.

De inschrijvingsstrookjes worden na de herfstvakantie meegegeven. We hopen op een goede koekjesverkoop. De 3 best verkochte klassen mogen op verrassingsuitstap.

Het afhalen van de koekjes is tijdens de avond van het Kerstrapport. De ouders zijn dan toch aanwezig en kunnen terwijl de koekjes meenemen.

We laten de koekjes op vrijdag leveren zodat we voldoende tijd hebben om alles klaar te zetten tegen dinsdagnamiddag.

We komen samen op maandag 17/12 vanaf 13u.

 • Zaal klaarzetten voor het Kerstrapport ( tafels voor de drankenverkoop en hotdogs)
 • Zaal versieren in Kerstsfeer.
 • Koekjes klaarzetten aan de klassen

We verkopen net als andere jaren warme dranken, hotdogs, kerstkaartjes en het Nachtraafbier.

Ook brengt de Kerstman ons een bezoekje . Kort na de middag zal hij iedere klas een bezoekje (met een geschenk) gaan brengen. Hij heeft zoals steeds hetzelfde budget voor ogen.

Tijdens het Kerstrapport krijgt dan ieder kind die aanwezig is nog een kleinigheidje.

Aandachtspunten schoolraad:

Voorlopig geen verdere aandachtspunten voor de schoolraad.

Varia:

 • Anneke: vraagt hoe het zit met de aankoop van het creatoolset. Dit wordt nog met een jaartje uitgesteld. De andere scholen zetten dit op on hold wegens te duur in aankoop.
 • Klasbudgetten en leerlingenbudgetten zijn nog niet uitgedeeld.

 

Volgende vriendenkringvergadering is op maandag 3/12 om 19u30

20/09/2018

 

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Anja, Kimberly

Verontschuldigd: Els, Katelijne

Afwezig: Klimopteam

 

Kassaverslag + bankwijziging:

Kassaverslag is medegedeeld aan de aanwezigen

Vanaf 1/9 werken we met de fintro bank (vroeger record bank). De rekening van Ing is op nul gebracht. Vanaf nu werken we met 2 lopende rekeningen (1 vriendenkring en 1 kip-en rib)

Opmerkingen vorig verslag:

nihil

Korte samenvatting 2017-2018 + evaluatie junirapport:

Er werd een korte power point presentatie getoond met de inkomsten/uitgaven van het voorbije jaar.

De winst van het junirapport werd medegedeeld aan de aanwezigen.

Nieuwe data evenementen:

We bestaan dit schooljaar 5 jaar. Tijd om enkele veranderingen toe te passen. De pannenkoekenverkoop wordt veranderd naar een koekjesverkoop (levering voor de kerstvakantie) en een bloemetjesverkoop (voor moederdagweekend)

Ook belonen we terug de 3 best verkochte klassen met een verrassingsuitstap.

Alle kinderen trakteren we in de loop van het jaar terug met een ijsjes en eens met iets nieuws     ”een lekkere pannenkoekennamiddag.”

We blijven kerstgeschenken sponsoren twv 50 € per klas en de Kerstman komt ook nog steeds langs om aan alle aanwezige kinderen een geschenkje te geven. Ook de schoolverlaters trakteren we nog steeds met een frituurbezoek.

Belangrijke Data:

 • 28/09 kaas- en wijnavond voor nieuwe ouders
 • 18/11 kip-en ribfestijn door het klimop team
 • 18/12 kerstrapport met verkoop van hotdogs en dranken + afhalen koekenverkoop (briefjes worden uitgedeeld na de herfstvakantie). Bezoek Kerstman
 • 10/05 bloemetjesverkoop
 • 21/06 receptie schoolverlaters
 • 24/06 eindrapport met verkoop van braadworsten en drank

Creatoolset aankoop:

Aangezien er op de vergadering niemand aanwezig was van het klimopteam wordt dit terug uitgesteld.

Rondvraag nieuwe leden:

Begin oktober zal er een brief aan alle ouders meegegeven worden met de vraag of er interesse is onze vriendenkring toe te treden of eventueel te helpen bij evenementen.

Oudervriendelijk label:

Dit schooljaar tracht de vriendenkring weerom het oudervriendelijk label te behalen. We houden terug een enquête bij de ouders, verzamelen alle info hieromtrent en maken er net als 4 jaar geleden een mooie bundel van. We nodigen dan enkele afgevaardigden uit van het VCOV om het dossier verder toe te lichten.

Aandachtspunt schoolraad:

Samenwerking Vriendenkring – Klimopteam

Organisatie kaas-en wijn 28/9 vanaf 18u30:

Er zijn zeer weinig inschrijvingen. Van de 26 nieuwe leerlingen zijn er 5 koppels die aanwezig zullen zijn. We laten deze activiteit WEL doorgaan maar schaffen deze formule vanaf volgend schooljaar af.

To do lijst:

- Anneke besteld de kaas en Anja gaat deze na haar werk ophalen

- Boodschappen wijn, cava, chips, fruit, charcuterie worden gehaald door Anneke

- klaarzetten van de zaal gebeurt door Kurt en Anneke

- kaasschotels worden door Anneke en Anja gemaakt vanaf 16u50

- iedereen van de vriendenkring die aanwezig zijn ruimen mee op.

Boerderij/zeeklassen:

We hebben van de directie een jaaroverzicht gekregen met daarin verschillende uitstappen.

Wat de vriendenkring opviel is dat er terug een boerderij/zeeklassen is voor de A klassen en de E klas.

De B klassen vallen uit de boot. Wat jammer is voor enkele leerlingen die eigenlijk nog nooit weg zijn geweest terwijl anderen al meerdere keren deze leuke beleving mochten meemaken.

Anneke gaat dit aankaarten bij de directie of het niet mogelijk is om de A- klassen en E klas van maandag tot woensdag op pad te sturen en  de B- klassen van woensdag tot vrijdag. (of andersom)

Zo hebben alle kinderen op reis kunnen gaan.

Vormsel:

Het vormsel van de leerlingen van klimop is op zaterdag 27/4 om 16u30 te Nieuwkapelle.

De vriendenkring zorgt achteraf voor een drankje voor de aanwezigen. Plaats wordt nog verder besproken. We zijn trots als vriendenkring dat we de leerlingen van klimop een fijn vormsel kunnen geven waar ze nog lang aan gaan terugdenken.

Rik en Anneke geven de catecheselessen op school. De groep is te groot voor Rik om het door hem alleen te laten doen laat staan bij hem thuis. Vandaar deze keuze. De ouders komen dan na de catechese de kinderen ophalen aan school.

De ouders gaan hun kinderen inschrijven in de Kerk te Diksmuide op vrijdag 21/9. Op 20 oktober is de instapdag en zullen de leerlingen een ganse namiddag begeleid worden door Rik en Anneke.

We gaan er een fijn catechesejaar van maken.

Varia:

 • We hebben voltallig beslist om vanaf nu niet meer mee te helpen met het kip-en rib eetfestijn.
 • We vinden het enorm jammer dat er niemand van het klimopteam aanwezig was deze avond. Geen afvaardiging meer van leerkrachten. Hebben we vragen omtrent investeringen/aankopen blijven we steeds op onze honger zitten. We begrijpen volkomen dat de vorige afvaardiging de fakkel wil doorgeven (tenslotte hebben zij 2 jaar lang ons bijgestaan). Waarom geen beurtrol inlassen, zodat er telkens toch 1 iemand is waar we met onze vragen terecht kunnen. Wij hebben soms andere ideeën dan het team. Dit is steeds een mooie aanvulling geweest.

 

Volgende vriendenkring vergadering op maandag 22/10 om 19u30

 

 

 

 

 

                                                              dag-van-de-leraar-1

 

 

Je kan met hen lezen en schrijven.

Je kan op hen rekenen iedere dag.

Ze horen je , ze zien je.

Ze weten wat je allemaal kan.

En als er iets niet lukt

hebben ze steeds een goed plan

Ze zijn lief, creatief

en raken zelden van slag.

Eén voor één topstukjes

die leerkrachten van Klimop