School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

 

Vierde vergadering schooljaar 2018-2019                                                                                          11/02/2019

 

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Kimberly, Jacintha, Jolien (klimopteam), Katelijne

Verontschuldigd: Anja

Kassaverslag:

Is medegedeeld aan de aanwezigen

Opmerkingen vorig verslag:

Nihil

Kerstrapport evaluatie:

Alles is prima verlopen. De tombola heeft een aardig centje opgebracht.

De winst is medegedeeld aan de aanwezigen.

Vormsel – Receptie:

 • Receptie

De uitnodigingen aan de ouders zijn reeds meegegeven. Hierin vragen we met hoeveel personen ze naar de viering en receptie komen. Zo weten we hoeveel drank we ongeveer moeten voorzien. De cava en glazen zullen besteld worden bij Jovino. Ook vragen we daar of we partytafels met bijhorende tafellakens mogen gebruiken. Als knabbeltje zullen we zouten koekjes aankopen. Ook zal er fruitsap en water zijn. Het is de bedoeling dat iedereen bij binnenkomst een glas neemt en na een tijdje vullen we 1 keer bij. De zaal is reeds vastgelegd. Deze zou nog wat aangekleed worden met zelfgemaakte dingen. (vlaggetjes, ……)

 • Muziekbegeleiding:

Anneke vraagt nogmaals aan de directie en de vertegenwoordiging van het klimopteam hoe het nu zit met de muziekbegeleiding. Deze vraag is reeds enkele keren gesteld en tot op heden hebben we hier geen duidelijk antwoord op gekregen. Het is niet zo lang meer. Anders moeten er snel nog aan alternatieven gezocht worden.

Organisatie bloemetjesverkoop:

Op vrijdag 10 mei zal er onze eerste bloemetjesverkoop zijn. We hadden eerst gedacht om perkplantjes te verkopen maar dit gaat organisatorisch veel te veel tijd en plaats in beslag nemen. Anneke had het idee om orchideeën te verkopen met het oog op moederdag zou dit wel kunnen draaien.

Heleen en Kimberly  vragen de prijzen op.

Bij meer nieuws hierover zal er gemaild worden om uiteindelijke beslissingen te nemen.

Zeeklassen:

De b-klassen vertrekken dit schooljaar op zeeklassen.

De vorige vergadering werd er gevraagd of de vriendenkring hierin een deel ging sponsoren. Jammer genoeg was de brief reeds meegegeven  en was er hierover niets gecommuniceerd naar de ouders. We hebben echter nog nooit een bijdrage in de zeeklassen gegeven en hebben dan ook unaniem beslist dit nu ook niet te doen.

We willen jaarlijks de kerstgeschenken, receptie vormsel, receptie schoolverlaters, beloningen op het einde van het schooljaar of tijdens het bezoek van de sint, frietjes voor de schoolverlaters, …. kunnen blijven besteden. Als we zouden starten met een bijdrage te geven moeten we trachten dit ieder jaar te doen en dit kunnen we niet garanderen.

Wel zouden we eventueel de kostprijs willen betalen om de kinderen terug thuis te krijgen met tram en treinvervoer in plaats dat de ouders de kinderen zelf moeten gaan halen aan zee. Voor veel ouders is dit moeilijk te organiseren qua werk en afstand. Jolien ging dit aankaarten bij de rest van het team.

Aandachtspunten Schoolraad:

Katelijne deelt mee dat de school in aanmerking komt om type 9 voor kleuters op te starten in het nieuwe schooljaar. Er zullen hiervoor op school enkele aanpassingen moeten gebeuren.

Varia:

 • Anneke: Heeft contact opgenomen met het VCOV om te vragen welke stappen er gezet moeten worden om het oudervriendelijk label te hernieuwen.

Er zal een enquête meegegeven worden met de ouders en hiermee gaan we een kort verslag overmaken aan het VCOV.

Nadien zullen 2 verantwoordelijken de school her bezoeken en een woordje uitleg vragen aan de directie en Anneke. Diezelfde dag weten we al of we terug het oudervriendelijk label behaalt hebben.

Kostprijs voor administratie en verplaatsing zal 100 € bedragen. Wat de prijs van het bord is weten we nog niet. Vorige keer kostte dit € 250

 

Volgende vergadering is op maandag 1 april 2019 om 19u30 in de leraarskamer

 

 

 

Derde vergadering schooljaar 2018-2019                                                                                           03/12/2018

 

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Anja, Jacintha, Blijke (klimopteam), Katelijne

Verontschuldigd: Kimberly

Kassaverslag:

Is medegedeeld aan de aanwezigen

Opmerkingen vorig verslag:

Nihil

Stopzetting medewerking Els:

Els heeft de vriendenkring laten weten dat zij vanaf heden zal stoppen als lid. We hebben haar bedankt voor de inzet die ze heeft getoond het afgelopen jaar

Kerstbudget:

Het Kerstbudget is op 22/11 uitgedeeld aan iedere klasjuf/meester. We vragen hiervoor een aankoopbewijs (van het aangeboden budget van 50 € per klas) voor de Kerstvakantie.

De Kerstman zal deze geschenken uitdelen in iedere klas op 18/12 vanaf 13u

Evaluatie Voorleesweek:

Er waren in totaal 20 voorleesouders, grootouders en grote zussen.

Deze mensen hebben een kleine attentie mogen ontvangen waar de kindjes van A1 (juf Tamara) mooi werk hebben in gestoken. Een grote dank je wel hiervoor. Juf Tamara zal ons het kassaticketje bezorgen van de merci chocolaatjes zodat we haar deze kunnen terugbetalen.

Ook werd er terug een foto doorgestuurd naar het VCOV om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd om een mooi boekenpakket te winnen. Wie weet ??

Koekjesverkoop:

We mogen gerust spreken van een gigantisch succes. Alle klassen hebben supergoed verkocht.

De koekjes zijn reeds besteld en de bestelling is bevestigd. Einde van de week zullen we mogen vernemen wanneer we ze mogen gaan halen.

De 3 winnende klassen zijn ondertussen ook gekend en mogen op stap

A1 mag naar de binnenspeeltuin in Diksmuide en krijgen bovendien ook nog 2 drankjes en een pannenkoek

A2 krijgt dezelfde attentie

E-klas mag naar Plopsaqua met de trein.

Ook de andere klassen krijgen een beloning en mogen op 11/12 gaan schaatsen in Diksmuide.

De verdeling van de koekjes zal plaatsvinden op 18/12 tijdens het Kerstrapport.

Het klaarzetten van de koekjes zal gebeuren op 16/12 door Kurt en Anneke

Pannenkoekennamiddag met de Sint:

De Vriendenkring trakteert bij de komst van de Sint op lekkere pannenkoeken

Vanaf 13u20 schuiven de eerste klassen aan.

We voorzien 2 pannenkoeken per leerling met bloemsuiker of licht bruine suiker en warme chocolademelk

We (Heleen, Anneke, Kurt) komen samen om 12u45 en zetten dan de microgolfs klaar.

Anneke haalt nog de suiker en chocolademelkpoeder. De melk daar heeft de school al voor gezorgd.

Klaarzetten voor het Kerstrapport:

We komen samen op  maandag 17/12 vanaf 13u.

 • Partytentjes open zetten
 • Versieren van de zaal
 • Alles klaarzetten voor de warme dranken en hotdogs
 • Alles klaarzetten voor de tombola (1€ per lotje altijd prijs)
 • geschenkjes inpakken die de Kerstman zal verdelen aan ieder aanwezig kind
 • popcorn verkoopstandje maken (Heleen maakt deze in het weekend)

We gaan warme dranken verkopen aan 1.5 €, koude chocolademelk aan 1.5 €                            

Hotdogs aan 2 € (keuze mayonaise, ketchup, mosterd) We hebben beslist om 160 hotdogs aan te kopen. De broodjes zullen van bij Bakker Vandooren komen (graag op maat van de worstjes gemaakt)

De melk voor de chocolademelk komt van de ouders van Niels Vileyn (oud leerling) waarvoor een grote dank en zal op maandag in het fietskot staan.

Nog aan te kopen:

 • extra geschenken kindjes
 • hotdog worstjes
 • broodjes te bestellen
 • chocolademelkpoeder
 • ketchup, mayo, mosterd
 • gluhwijn
 • puntzakjes voor de popcorn

Op 18/12 komen we samen vanaf 14u om alles op tijd te kunnen opwarmen.

 

Muziekbegeleiding palmpasenviering:

Hieraan kunnen de leerkracht niet aan meewerken.

Vormsel:

De leerkrachten zullen de viering kunnen begeleiden met hun muziek.

De vriendenkring heeft een budget vrijgemaakt van 5€ per leerling zodat er knutselmateriaal, drank ed kunnen aangekocht worden voor de 15 vormelingen. Een grote dank van de catechisten Rik en Anneke.

Zeeklassen:

Het klimopteam vraagt of het mogelijk is om een budget vrij te maken per leerling zodat de kost voor de ouders minder duur zou zijn.

We bespreken dit nog verder nadat er een oplijsting is gebeurt van wat ons jaarlijks nodige budget is.

Ook vragen we een berekening van de kostprijs van de zeeklassen.

Aandachtspunten voor de schoolraad:

Nihil

Varia:

Anja merkte tijdens het eetfestijn van kip- en rib op dat het eten nogal koud was. Dit werd door meerdere mensen opgemerkt en werd reeds gemeld aan de traiteur.

Ook rekening houden met een tekort aan limonadeglazen. Weinig mensen om rond te lopen om bestellingen op te nemen. Misschien eens opteren om 2 bars te plaatsen en dat de mensen zelf hun dranken gaan halen. Een tip !!!!

Jocintha merkt op dat er weinig ruimte was tussen de stoelen aan aanpalende tafels.

 

Volgende vergadering is op maandag 11/02/2019

Wij willen graag alle leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten, ....... bedanken om van onze eerste koekenverkoop een gigantisch succes te maken.

De afhaling van de koekjes zal op dinsdag 18/12 plaatsvinden van 16u tot 19u30 tijdens het Kerstrapport.

Dat wordt lekker smullen .........

bedankt-koekjes

                               22/10/2018

 

Aanwezigen:  Kurt, Anneke, Heleen, Anja, Kimberly, Jacintha, Tamara (klimopteam)

Verontschuldigd: Els

 

Kassaverslag + annulatie rekening kip-en rib

Kassaverslag is medegedeeld aan de aanwezigen

De rekening van kip-en rib is geannuleerd, het geld dat erop stond is overgeschreven naar de rekening van de school. De Directie heeft hiervan een bewijs opgemaakt en afgegeven aan de boekhouding.

Opmerkingen vorig verslag:

nihil

Vergaderdata:

Na de vorige vergadering waren er vaste vergaderdata afgesproken. Hier wordt er een kleine wijziging toegepast.

Volgende vergaderingen zijn gepland op 3/12 - 11/2 - 1/4  - 3/6

Evaluatie kaas-en wijn:

Er was weinig opkomst van nieuwe ouders. Het doel gaat hier wat verloren. We hadden een klein verlies van 26.41 €

Pannenkoekennamiddag:

De kinderen en leerkrachten zullen kunnen smullen van lekkere pannenkoeken bij het bezoek van de Sint op 6/12. Dit wordt verder uitgewerkt door het team Sint.

Boerderij/zeeklassen:

Tijdens de vorige vergadering werd er ons opgemerkt dat het steeds de A –klassen waren die op 3-daagse uitstap mochten. De B stroom viel altijd uit de boot. Tijdens de personeelsvergadering werd er dan beslist dat dit schooljaar de B klassen zullen gaan en volgend schooljaar de A klassen en  E- klas. Zo heeft ieder kind toch op meerdaagse uitstap kunnen gaan in hun klimop periode.

Voorleesweek:

Het schema hangt uit in de leraarskamer. Anneke verzamelt alle oranje invulstrookjes van de ouders en zal zo goed mogelijk het schema invullen met de wensen van de voorlezers. Tot op heden zijn er 15 voorleesouders (grootouders, grote zussen)

Iedere voorlezer krijgt na afloop een kleine attentie. De klas van juf Tamara gaat hiervoor zorgen.

Palmpasenviering:

Anneke en Rik vragen hiervoor de medewerking van het klimopteam. We beelden het passieverhaal uit met de vormelingen en hadden graag hulp hiervoor gekregen van het team. Ook muziekbegeleiding tijdens de misviering zou zeer op prijs gesteld worden. Juf Tamara gaat dit overleggen met de muzikanten. De viering is op zaterdag 13/4 om 18u15  en valt midden in de paasvakantie.

Vormselviering:

Het vormsel van de leerlingen van Klimop zal op zaterdag  27/4 doorgaan om 16u30 te Nieuwkappelle. Ook hiervoor vragen we muziekbegeleiding.

Koekjesverkoop + Kerstrapport:

Dit schooljaar starten we met een grote koekjesverkoop ipv onze jaarlijkse pannenkoekenslag.  Na 5 jaar werd het tijd voor verandering. We hebben de keuze gemaakt om de koekjes van Poppies te gaan verkopen aan de prijs van 6€.

De inschrijvingsstrookjes worden na de herfstvakantie meegegeven. We hopen op een goede koekjesverkoop. De 3 best verkochte klassen mogen op verrassingsuitstap.

Het afhalen van de koekjes is tijdens de avond van het Kerstrapport. De ouders zijn dan toch aanwezig en kunnen terwijl de koekjes meenemen.

We laten de koekjes op vrijdag leveren zodat we voldoende tijd hebben om alles klaar te zetten tegen dinsdagnamiddag.

We komen samen op maandag 17/12 vanaf 13u.

 • Zaal klaarzetten voor het Kerstrapport ( tafels voor de drankenverkoop en hotdogs)
 • Zaal versieren in Kerstsfeer.
 • Koekjes klaarzetten aan de klassen

We verkopen net als andere jaren warme dranken, hotdogs, kerstkaartjes en het Nachtraafbier.

Ook brengt de Kerstman ons een bezoekje . Kort na de middag zal hij iedere klas een bezoekje (met een geschenk) gaan brengen. Hij heeft zoals steeds hetzelfde budget voor ogen.

Tijdens het Kerstrapport krijgt dan ieder kind die aanwezig is nog een kleinigheidje.

Aandachtspunten schoolraad:

Voorlopig geen verdere aandachtspunten voor de schoolraad.

Varia:

 • Anneke: vraagt hoe het zit met de aankoop van het creatoolset. Dit wordt nog met een jaartje uitgesteld. De andere scholen zetten dit op on hold wegens te duur in aankoop.
 • Klasbudgetten en leerlingenbudgetten zijn nog niet uitgedeeld.

 

Volgende vriendenkringvergadering is op maandag 3/12 om 19u30