School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Schoolraad Klimop                    

 

De schoolraad zorgt ervoor dat de ouders meer betrokken worden bij het schoolbeleid.

De schoolraad overlegt of geeft advies over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, bv.: - studieaanbod

- het schoolreglement

- verdeling van het lesurenpakket

- welzijn en veiligheid op school

- het schoolwerkplan

- infrastructuurwerken

- buitenschoolse activiteiten

- samenwerking met andere scholen of organisaties

- enz…

De schoolraad bestaat uit 2 ouders, 2 leerkrachten van onze school, 2 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de directeur als afgevaardigde van het schoolbestuur.

De schoolraad kan op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur. De raad heeft informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur en de directeur, dat wil zeggen dat de directeur en het schoolbestuur verplicht zijn om de schoolraad te informeren.

De schoolraad vergadert minstens 3 keer per jaar. Om de 4 jaar kunnen nieuwe leden verkozen worden.

Een  goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten, directie en schoolbestuur schept een nauwe vertrouwensband en zorgt ongetwijfeld voor een warme school waar iedereen zich thuis voelt.