School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Derde verslag  Schoolraad 2019-2020

09/06/2020

                                                                                                                   

 

Aanwezigen: Jozef Boone, Anneke De Saeger, Thijs Desender, Joke Maes, Karen Ollevier, Nathalie Salembier, Toon Spruytte,

 

We starten de vergadering met een voorwoord van de voorzitter

               Wat als de kinderen het schooljaar verliezen?

               Wat als ze in plaats van wiskunde een cake leren bakken?

               Als ze mondmaskers leren maken?

               Als ze leren opruimen?

               Als ze in plaats van WO te leren een eigen moestuintje opstarten?

 

               Als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders

               of voorlezen aan hun jongere broer en zus?

               Als ze leren om voor je huisdieren te zorgen?

 

               Als ze hun verbeelding ontwikkelen om een kunstwerkje te schilderen?

               Als ze leren om verantwoordelijker en verbonden te zijn met het hele gezin?

               Als ze leren goede mensen te zijn?

 

               Als ze leren en weten dat samen zijn en gezond zijn veel beter is

               dan de nieuwste smartphone  te hebben?

 

               Als ze dat leren, hebben we misschien geen jaar verloren,

               misschien hebben we een geweldige toekomst gewonnen.

 

Opmerkingen vorig verslag:  

Het verslag werd reeds goedgekeurd en op de website geplaatst.

Klimop in  Coronatijden:

Voor de heropstart is er steeds opvang geweest in Klimop. Ook tijdens de paasvakantie werd er opvang voorzien.

Deze week zijn de lessen in  alle klassen terug gestart, weliswaar gedeeltelijk. De jongsten krijgen les op maandag, woensdag en vrijdag. De ouderen op dinsdag en donderdag. Er is elke dag opvang mogelijk. Klimop werkt met (klas)bubbels die strikt gescheiden blijven.

De kleuters werden voor de heropstart (steeds welkom op school) al opgevangen in hun eigen klas door hun vaste juf.

De thuisopdrachten die de leerlingen meekregen tijdens de coronatijd werden globaal gezien goed uitgevoerd.

De werkbundels konden opgehaald en teruggebracht worden in de postvakken op school.

 

 Toetsen en rapporten:

Er worden geen toetsen meer afgenomen wegens tijdsgebrek. Die worden afgenomen bij het begin van het volgende schooljaar en dienen als basis bij het samenstellen van taal- en rekengroepen.

Er zal een aangepast  rapport opgemaakt worden waarin staat welk leerstofniveau de leerling bereikt heeft voor de verschillende vakken en hoe de werkhouding geëvolueerd is.

Er werd op niveau van de schoolgemeenschap het Vlakke Land beslist om geen zomerklassen te organiseren dus ook niet in Klimop.

Organisatie schooljaar 2020-2021:

Er is voorlopig nog geen duidelijkheid rond de  Coronamaatregelen die van toepassing zullen zijn bij  de start van het nieuwe schooljaar.

Er worden preventief 3 draaiboeken klaargemaakt om op elke situatie voorbereid te zijn.

Op 1 februari 2020 werden er 94 leerlingen geteld.

Dit betekent een stijging van het lesurenpakket met:

  • 23 extra uren ASV
  • 11 extra uren Paramedisch

 

Er zijn in juni ongeveer 20 schoolverlaters en tot op heden zijn er reeds 12 nieuwe inschrijvingen.

Er werd reeds mailing gedaan i.v.m. het aanwerven van nieuwe kleuters type 9.   

Nieuw deze zomer: KLEUTERZOMERKAMP !!!!

Tijdens de grote vakantie gaat er gedurende 2 weken een zomerkamp door voor kleuters.

               Data:  6 - 10 juli en 17 - 21  augustus

               Doelgroep: kleuters me diagnose ASS of  vermoeden van ASS   

               Het kamp wordt geleid door juf Lynn en juf Elisa.

 

Er wordt hiervoor reclame gemaakt via de facebookpagina van Klimop.

Sportival is tijdens die weken ook aanwezig in Klimop. Er werden afspraken gemaakt i.v.m. gebruik turnzaal,            grote zaal, speelplaats en klaslokalen.

Toekomst vriendenkring klimop:

De werking van  de vriendenkring wordt tijdelijk on-hold gezet. De huidige voorzitter en haar leden stoppen er na 6 jaar mee. Het was op het einde nog een vriendenkring met enkel ouders waarvan er geen kind meer in Klimop zat, vandaar deze beslissing. Uiteraard is het de bedoeling dat er een heropstart gebeurt met nieuwe ouders. Na nog aankopen te doen voor de school zal het mandaat van de rekening vriendenkring doorgegeven worden aan 2 andere personen.

Varia:

  • Toon: updaten website (organigram, schoolreglement,...)
  • Op vraag van Thijs en met goedkeuring van de volledige schoolraad zal voortaan om 19 uur vergaderd worden i.p.v. 18 u.
  • Anneke dient haar ontslag in als secretaris van de schoolraad. Anneke werd in het verleden aangesteld in de schoolraad om te zetelen als ouder. Haar dochter heeft reeds vorig jaar de school verlaten. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder om te zetelen in de schoolraad.

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op dinsdag 22/09/2020  om 19 u in de leraarskamer

 

               Voorzitter Toon Spruytte                                                                         Secretaris Anneke De Saeger