School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Tweede verslag  Schoolraad 2019-2020

14/01/2020

 

Aanwezigen:

Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Karen Ollevier, Anneke De Saeger, Jozef Boone, Joke Maes

Verontschuldigd: Anja  Vanlerberghe,

 

We starten de vergadering met een mooie nieuwjaarswens van onze voorzitter:

Voor 2020 wensen we…

                genoeg tijd om stil te staan

                genoeg stilstaan om te dromen

                genoeg dromen om waar te maken

                genoeg waarmaken waarin je gelooft

                genoeg geloof in anderen

                genoeg anderen om je bij te staan

 

Opmerkingen vorig verslag:

Deze was reeds voor publicatie op de website goedgekeurd.

 

Wijziging in ledenbestand schoolraad:

In samenspraak met Toon enkele dagen eerder, heeft Anja Vanlerberghe besloten zich terug te trekken uit de schoolraad. Ze is ervan overtuigd dat iemand die meer op de hoogte is van het schoolgebeuren, en ook op regelmatige basis in en rond Klimop aanwezig is, een pak meer voor de schoolraad kan betekenen.

Ook ontbreekt haar helaas de tijd om zich hier ten volle op toe te leggen.  Voor de rest blijft Anja zeker beschikbaar om de school van dienst te zijn.

We bedanken haar graag voor de tijd die ze voor de schoolraad heeft betekend.

We hebben reeds een nieuw lid in de schoolraad als afvaardiging van de ouders. Joke Maes, mama van Douwe Lesage die in klas K1 gestart is na de kerstvakantie.

We verwelkomen haar en zijn blij om het engagement dat zij aangaat.

Het klimopteam zal enkele ouders aanspreken met de vraag om eventueel toe te treden tot de schoolraad zodat we terug een afvaardiging hebben van 2 ouders. Dit zouden we graag opgelost zien tegen de Krokusvakantie.

Anneke De Saeger die eerder als ouder fungeerde in de schoolraad zal vanaf heden zetelen als gecoöpteerde aangezien haar dochter Luna naar het middelbaar is en dus niet meer in Klimop zit.

Herverkiezingen zijn er rond maart 2021

 

Update schooljaar ’19 – ’20:

  Op 1 september 2019 zijn we gestart met 87 leerlingen, nu(14.01.20) tellen we 94 leerlingen, verdeeld over

  Type 9:                      36 leerlingen

  Type Basisaanbod:   52 leerlingen

  Type 1:                         1 leerling

  Type 8:                         5 leerlingen

 Aangezien we geen 10% stijging hebben kan er geen hertelling zijn.

 Klas  A1 heeft 3 extra leerlingen en krijgt een extra taalgroep(juf Lieve) en rekengroep(juf Nathalie).

 Momenteel zijn er 4 kleuters binnen onze type 9 werking. De directie en het team zullen stappen ondernemen om   het type 9 aanbod voor kleuters  verder te promoten met als doel nieuwe potentiële leerlingen aan te trekken.

Dit kan gebeuren door: -      flyers te bezorgen aan  de reva’s, kine’s, clb’s, …..  .
                                      -     een infomoment op school te houden voor deze mensen  

  • een persbericht te versturen over de werking en het aanbod type 9 kleuter. De lijst van de diverse contactpersonen                              (kranten, e-diksmuide, …)zijn terug te vinden op de website van stad Diksmuide.

Op 14/2 organiseren de klassen A1 en K1 een spaghettimiddag voor de ouders en grootouders.

Misschien een ideaal moment om ook dit in de pers te laten verschijnen.

Niet te vergeten om de ouders een toelating te vragen of er foto’s van hun kinderen mogen verschijnen in de kranten ed.

 

Ouderenenquête:

Dit werd reeds verder besproken in de personeelsvergaderingen. Enkel het puntje groenere speelplaats is nog steeds in behandeling met de provincie. De berg speelvriendelijk maken zal nog verder besproken worden.

 

Toekomst vriendenkring:

Het is onmiskenbaar dat onze vriendenkring Klimop een meerwaarde is voor onze school.

Zij realiseerden en financierden reeds diverse nuttige projecten .

De werking van een efficiënte vriendenkring komt de laatste tijd  echter in het gedrang

door een chronisch gebrek aan man(vrouw-)kracht.

Wat daarbij opvalt is dat er geen enkele ouder meer vertegenwoordigd is.

Dat vinden we jammer. We zouden het betreuren indien om die reden de werking

van de vriendenkring moet stopgezet worden, wat sterk in overweging genomen wordt.

Daarom richten de voorzitter van de vriendenkring en de directie en leerkrachten van Klimop een warme oproep

naar (nieuwe) ouders om actief lid te worden van de vriendenkring.

Een gezonde mix van ouders en sympathisanten zou het voortbestaan en de werking  zeker te  goede komen.

Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij de voorzitter van de vriendenkring of de directie.

 

Varia:

  • Toon stelt vast dat er enkele aanpassingen van het schoolreglement zouden moeten plaatsvinden

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 9 juni 2020  om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                                           Secretaris Anneke De Saeger