School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Verslag Derde vergadering Schoolraad

14/06/2018

 

Aanwezigen:   Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger,

                        Anja  Vanlerberghe, Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

 • G-sport: In de vorige vergadering werd er gesproken over de G-sport. Er zijn gemeenten die deze sport aanbieden. Diksmuide G-voetbal, Houthulst G-Gym, …. Bij het Juni rapport en in het nieuwskrantje van augustus zal iedere ouder een lijst meegedeeld krijgen met gemeente – welke G-sport- contactpersonen en telefoonnummer. Ook worden er folders opgevraagd om de G-sport duidelijker in beeld te brengen.
 • Nadat het verslag van de schoolraad opgemaakt en doorgestuurd is naar de leden, vragen we hierover een goedkeuring zodanig dat deze dan sneller op de website kan geplaatst worden.

 

Nieuwe arbeidsreglement voor de scholengemeenschap:

Het nieuwe arbeidsreglement is voorgelegd aan het personeel. Er zijn hierover geen opmerkingen gemeld aan de directie. In het vernieuwde reglement staan er nu ook richtlijnen voor het gebruik van smartphone en Facebook

 

Organisatie komend schooljaar:

 • Met het nieuwe privacy beleid zal de school bij de start van het nieuwe schooljaar aan iedere ouder een brief meegeven waarin ze kunnen aankruisen of er foto’s mogen genomen worden van hun kind en of deze foto’s mogen gebruikt worden om op de website, nieuwsbrief, facebookpagina vriendenkring, ….. te zetten.
 • Er is een nieuw decreet in de leerlingenbegeleiding. Er komt een wijziging in de samenwerking met het CLB. Er ligt voortaan meer verantwoordelijkheid bij de school. Voortaan zal de school zelf de hulpvraag moeten stellen aan het CLB. Komt er geen vraag vanuit de school, dan kan het CLB zelf  geen stappen zetten in de begeleiding van  leerlingen. Maar net als vroeger kunnen de ouders natuurlijk zelf naar het CLB stappen met een hulpvraag voor hun kind.
 • Ook wordt er een brochure opgemaakt voor nieuwe startende leerkrachten. Iedere school investeert vanaf nu in startersbegeleiding.
 • Er zullen 4 fulltime leerkrachten ingezet worden die vervangingen mogen doen in de scholengemeenschap. Dit zijn ambulante leerkrachten. Het is de bedoeling dat ze minimum  85% van de tijd ingezet worden als vervanging. Pedagogische opdrachten en bijscholingen kunnen ook aan bod komen. Ze kunnen anciënniteit opbouwen wat de motivatie bij jonge leerkrachten om in het onderwijs te blijven sterk zal verhogen.
 • In vergelijking met vorig schooljaar telt het lesurenpakket 10 u ASV minder  en 2  paramedische (kine en logo)uren  minder. Voor het volgend schooljaar telt de Klimop 272 ASV uren en 105 paramedische uren. Er is een uitstroom van 10 leerlingen. Hopelijk stijgt het leerlingenaantal tegen  1 oktober met 10%  t.o.v. de telling van 1 februari , zodat er een aanpassing kan gebeuren aan het lesurenpakket.
 • Er wordt overwogen om in het voorjaar 2019 een aanvraag in te dienen om type 9 voor kleuters te organiseren, en dit op vraag van de ouders. Vooraleer het schoolbestuur een definitieve beslissing zal nemen om de aanvraag in te dienen moet het personeel van klimop nog eerst hun advies geven.
 •  
 • Er vond een controle over de middelen plaats i.v.m. boekjaar 2017. De verificateur vond het over de hele lijn heel goed. Aangezien de school 8.5 € vraagt per maand aan de ouders komen de ouders nooit boven het maximumfactuur. Er wordt door de school meer geïnvesteerd in middelen voor  de leerlingen.
 • Momenteel ziet de directie een stijging van type 9 kinderen. Om de verdeling van de klassen te doen is het aan te raden om niet meer dan 8 leerlingen per groep te houden. De verdeling van de leerlingen zal eind juni plaatsvinden. Enkele verschuivingen kunnen nog gebeuren tijdens de vakantie.

 

Plechtige communie voor leerlingen van Klimop:

De vriendenkring is al enkele jaren bezig met het idee om het vormsel intiemer te kunnen houden voor de leerlingen van klimop.

Eindelijk mogen ze met trots mededelen dat  op zaterdag 27/4/2019 het vormsel zal plaatsvinden  voor de leerlingen van klimop.

Plaats en uur zal later nog besproken worden. Wel zullen de instapdag en de instapvieringen in de grote kerk te Diksmuide plaatsvinden. De catecheselessen zullen door Rik Verschingel gegeven worden na schooltijd. Deze zullen niet op school gegeven worden maar bij Rik thuis. Hij komt de leerlingen zelf ophalen aan school en de ouders gaan nadien hun kind bij hem terug ophalen.

De vriendenkring kijkt er alvast naar uit.

 

Varia:

 • Thijs: Vraagt om meer toe te zien op hygiëne en toiletbezoeken op school.
 • Anneke: De vriendenkring zou schooljaar 2018-2019 terug het oudervriendelijk label willen behalen

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 18 september om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger