School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Verslag tweede vergadering  Schoolraad 

16/01/2018                                                                                                                 

                                                                                                                   

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger, Anja  Vanlerberghe

Verontschuldigd: Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

Het verslag van de startvergadering werd goedgekeurd. We hebben dit verslag vluchtig overlopen aangezien dit niet doorgestuurd was naar de leden.

  • De zorguren zijn reeds nageteld en de vooropgestelde uren komen overeen. Ieder kind krijgt de zorg waar hij of zij recht op heeft.
  • In juni aan alle ouders de datum reeds vermelden ivm de kennismakingsavond. Nieuwe ouders reeds verwittigen bij de inschrijving van zijn of haar dochter of zoon.

Verwelkoming nieuw ouderlid:

We verwelkomen Anja Vanlerberghe (mama van Xander Gardin 02). Onze schoolraad is nu wettelijk in orde . We hebben 2 leerkrachten, 2 ouders, 2 gecoöpteerden en een afvaardiging van het schoolbestuur.

Nieuwjaarswensen:

Onze voorzitter start de vergadering met een korte boodschap.

Evaluatie proefdoorlichting:

In november 2017 vond er op school een PROEF doorlichting plaats. 3 inspecteurs en 1 pedagogisch begeleider waren de ganse week op school aanwezig.

Over gans Vlaanderen werden er 3 basisscholen buitengewoon onderwijs en 2 scholen secundair buitengewoon onderwijs doorgelicht.

De inspecteurs kregen in het begin van de week een rondleiding van enkele leerlingen. De meesters en juffen kregen telkens 1u per klas bezoek van hen. Meerdere gesprekken met directie en leerkrachten vonden plaats. Ook de ouders werden gehoord en dit op donderdagnamiddag.

De gesprekken met het schoolteam verliepen in groep en niet individueel. Een opmerking hierover is dat je bij individuele gesprekken meer uitleg kan geven of toevoegingen kan aanbrengen. In groep ben je dan weer meer gerustgesteld dat wel telkens iemand een mening kan uiten en je hierop kan inpikken.

Conclusie :

            - De school scoort sterk in studiebekrachtigingen oriëntering.

- Ook het schoolverlaterstraject kreeg een zeer positieve beoordeling. De betrokkenheid naar de ouders en de samenwerking met het clb       zorgen ervoor dat we onze leerlingen alle kansen willen geven welke ze recht op hebben.

- Hun focus lag op het handelingsplan en of de doelen in orde waren. Aangezien de overheid nog geen nieuwe doelen heeft vastgelegd kon de school hier niet genoeg aan voldoen. Zo werd de school afgerekend op iets dat er nog niet is.

- Binnen de 5 à 6 jaar hebben we de tijd om onze mindere punten te verbeteren.

 

Varia:

Anja had een mooie brochure bij over de G-sport. Ze vraagt of het enigszins mogelijk is dit te promoten naar alle ouders. Niet iedereen weet dat deze organisatie bestaat. Sport op maat van ieder kind. De directie zal dit zeker vermelden in de nieuwsbrief en op de website documentatie plaatsen.

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 14 juni om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger