School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

 

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger

Verontschuldigd: Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag: Het verslag van de startvergadering werd goedgekeurd.

 

Organisatie schooljaar 2017 – 2018:

Op 1 februari 2017 werden er 85 leerlingen geteld. Hierdoor komt er nu 1 full-time leerkracht bij.

Deze werkkracht wordt gebruikt om enkele dingen eens goed aan te pakken en uit te werken. Zo worden er meerdere uren in veiligheid en preventie, in Zill, in co-teachen, in blio en in een opleiding voor de rekencoach geïnvesteerd.

Op 1 september 2017 starten we met 79 leerlingen die op school ingeschreven zijn.

Er zijn 8 klassen ingericht. 2 in de Onderbouw, 2 in de Middenbouw, 2 in de Bovenbouw, de A-klas en de Ervaringsgerichte E-klas. De onderbouw heeft dit schooljaar extra ondersteuning van verschillende leerkrachten.

We merken dat de problematiek van onze leerlingen per jaar toeneemt. Om ervoor te zorgen dat ze de nodige persoonlijke hulp krijgen is er hiervoor voldoende ondersteuning en flexibiliteit onder de leerkrachten.

 

Oproep bijkomend ouder-lid voor de schoolraad:

Anneke zal hiervoor een inschrijvingsformulier opstellen. Dit formulier zal voor eind september uitgedeeld worden aan de ouders van nieuwe leerlingen. De andere ouders kregen in de loop van het vorige schooljaar al de kans om in de schoolraad te kunnen zetelen. We zoeken nog een extra ouder zodat ook de oudergeleding met 2 personen in de schoolraad kunnen zetelen.

 

Varia:

  • Website: Op de website van de school is er reeds een rubriek vrijgemaakt voor de schoolraad. Anneke zal hier de nodige artikels op plaatsen. Het voorwoord zal door onze voorzitter Toon Spruytte geschreven worden. Ook alle verslagen van de schoolraad en alle contactgegevens van onze leden kunnen hier teruggevonden worden.

 

  • Maximumfactuur: Tijdens de vriendenkringvergadering kwam er een bespreking van het maximumfactuur aan bod. Enkele ouders vragen een duidelijker overzicht omtrent de uitgaven. Maandelijks wordt er een bedrag van € 8.5 aangerekend via de schoolfacturatie. De directie zal een berekening maken en dit wordt dan medegedeeld aan alle ouders die op de infoavond in de klas aanwezig zijn. Ook staat er in het schoolreglement uitleg over het maximumfactuur.

 

 

 

 

  • Krantje augustus: Hierin zal er aandacht geschonken worden aan de juiste data. Alsook het maximumfactuur zal hier een ruimte krijgen in de toekomst.

 

  • Hertellen zorg-uren: De directie zal alle zorguren hertellen. Zo kan er nagekeken worden of deze zorguren kloppen naargelang de verdeling van de leerlingen.

 

  • Vrije dag:  maandag 2 oktober en maandag 30 april met aansluitend de feestdag dinsdag 1 mei

 

  • Kennismakingsavond augustus: Alle ouders worden via het krantje gecontacteerd om langs te komen en kennis te maken met de nieuwe klas en juf of meester. Niet alle ouders komen hiervoor langs en weten dus niet alle leerlingen op 1 september in welke klas ze gaan terecht komen. Volgend schooljaar zullen alle ouders die niet aanwezig waren op de kennismakingsavond opgebeld worden. Zo weten ook hun kinderen in welke klas ze terecht komen.

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op dinsdag 16 januari om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger