School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Revalidatiecentra, artsen, zelfstandige therapeuten,…

Wanneer onze kinderen buiten de schooluren nog bijkomende behandelingen en/of therapieën volgen zitten wij graag samen met de begeleiders van deze processen.
We stemmen daarbij op elkaar af en zorgen zo voor één zelfde lijn in de aanpassingen en/of de afspraken rond een kind.